اصول و روش های برقراری انضباط

ساخت وبلاگ
چکیده : آموزش و پرورش جدید صحنه ای از یادگیری های متقابل از همه رسانه ها، افراد و تأثیرات فرهنگی همه جوامع ا... با عنوان : اصول و روش های برقراری انضباط بخوانید :

آموزش و پرورش جدید صحنه ای از یادگیری های متقابل از همه رسانه ها، افراد و تأثیرات فرهنگی همه جوامع است. خیلی از دانش آموزان از کوچک ترین وقایع جهان و محیط قبل از معلمان و مدیران خود آگاه می شوند و انتظارات خاصی از آن ها دارند. در چنین شرایطی، تغییر و اصلاح رفتار تابع درک عمیق علل رفتار است. به همین دلیل برای برقراری انضباط و اصلاح رفتار باید معلمان و مدیران اصول رفتار شناسی و برقراری انضباط را درک و نگرش های درست و عالمانه ای نسبت به آن داشته باشند تا در کارهای پرورشی خود موفق باشند

اعمال و برقراری انضباط تابع اصول و قواعدی به شرح زیر است که بدون درک آن ها امکان موفقت در تغییر و اصلاح رفتار وجود ندارد:

1-مبنای انضباط باید بر پایه دوستی دو طرفه معلمین و شاگردان باشد.

2-مسائل انضباط صرفاً به محیط مدرسه محدود نمی شود. دانش آموزان فقط چند ساعتی در مدرسه هستند و بقیه ساعات زندگی خود را در خانواده و محله می گذرانند. بنابراین، ریشه های آن را باید در جاهای دیگر نیز دید و برای حل آن نیز باید از آن ها کمک گرفت

3-انضباط نباید بر پایه تنبیه اعمال شود

4-کنترل فرد بر رفتار خود از ضروریات ارزش انسانی است و بنابراین، برای برقراری انضباط باید از خود دانش آموزان استفاده کرد و خودشان درباره ی رفتارشان و چگونگی تأمین انضباط تصمیم بگیرند

5-انضباط باید به عنوان یک امر ضروری برای زندگی جمعی در مدرسه به حساب آید و همه اعضای سازمان آموزشی مانند دانش آموزان، معلمان، کارکنان، مدیران و حتی اولیاء آن را درک کنند

6-باید برای برقراری انضباط، مطالعات و امکانات لازم و آموزش آن پیش بینی شود

7-برای برقراری انضباط، دانش آموزان باید درک کنند که انضباط فقط مربوط به مدرسه و برای مدرسه نیست، بلکه آن پایه ای برای انضباط اجتماعی و رعایت مقررات و نظم جامعه و زندگی است.

8-درک چراهای رفتاری و انضباطی مقدم بر رفتار ظاهری و رعایت انضباط است

9-از آن جا که انضباط مربوط به تمام زندگی است، توجه به نکات زیر ضروری است:

الف نگاه به انضباط برای حفظ سلامتی و بهداشت فرد و اجتناب از عادت های بد،

ب- کوشش مستمر به سوی توسعه و بهسازی روانی و ذهنی،

ح- آزاد اندیش شدن و رعایت حدود آزادی ها و حقوق دیگران،

د- اجتناب از بدخواهی علیه هر کس

ه- آموزش و توسعه سعه صدر، دوستی و عدالت نسبت به دیگران.

10-رعایت اصل اعتدال و عدالت در امور انضباطی بر اساس توان و تکلیف افراد

روش های برقراری انضباط:

بر پایه مطالعات، روش های زیر برای برقراری انضباط پیشنهاد می شود:

1-به کار گیری مشکل شناسی به عنوان پایه اصلی رهبری و مدیریت انضباط در سازمان آموزشی

2-تعیین اهداف، استانداردها، قوانین و مقررات روشن

3-روش ساختن و تفهیم انتظارات مدرسه از دانش آموزان و کارکنان

4-کوشش برای اعمال کوشش ها و فعالیت های هماهنگ بین مدیر، معلمان، دانش آموزان و اولیاء

5-بالا بردن توانایی های معلمان و مدیران در انگیزش، روش تدریس و روابط

6-بستر سازی و دادن مسئولیت برای خود کنترلی دانش آموزان در امور مدرسه

...
نویسنده : بازدید : 15 تاريخ : پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت: 13:19