شرح وظایف معاونین آموزشی

ساخت وبلاگ
چکیده : شرح وظايف معاون دبيرستان ۱- همكاري با رئيس و ديگر معاونين آموزشگاه در انجام مربوط به شغل ۲- تهيه و ت... با عنوان : شرح وظایف معاونین آموزشی بخوانید :

شرح وظايف معاون دبيرستان

۱- همكاري با رئيس و ديگر معاونين آموزشگاه در انجام مربوط به شغل

۲- تهيه و تنظيم گزارشها ي لازم و قايع و اتفاقات جاري در آموزشگاه و ارائه گزارشهاي لازم در اين زمينه به رئيس دبيرستان

۳- حضور در دبيرستان قبل از شروع ساعت كار نظارت و رسيدگي به نظاغت كلاسها و محيط دبيرستان و خروج از آن پس از اتمام كار

۴- رسيدگي به ورود و خروج دانش آموزان و ثبت غيبتهاي آنان در دفاتر مخصوص وبررسي علت غيبت آنها

۵- ايجاد مقدمات و امكانات لازم در زمينه برگزاري مراسم مذهبي و صبگاهي و نماز جماعت و بزرگداشت ايام مذهبي 

۶- شناسايي دانش آموزان كه نابهنجاري هاي رفتاري دارندو اقدام در رفع مشكلات آنان از طريق ومراجع ذيربط با اطلاع و اجازه رئيس آموزشگاه 

۷- اقدام به ارسال گزارش غيبت دانش آموزان براي اولياء آنها حداكثر تا دو روز بعد

۸- مراقبت و رسيدگي به حضور و غياب دبيران و ساير كاركنان آموزشگاه و ثبت غيبتها در دفتر مخصوص و گزارش آن به مديريت آموزشگاه

۹- اقدام به تهيه و تنظيم برنامه امتحانات با همكاري مدير دروس

۱۰- همكاري با رئيس آموزشگاه در زمينه ثبت نام دانش آموزان

۱۱-مراقبت در حسن اجراي برنامه هاي امتحانات و گزارش آن به رئيس آموزشگاه 

۱۲- مراقبت برانجام امور دفتري و مكاتباتي آموزشگاه

۱۳- همكاري با متصدي امور دفتري در مورد ثبت نمرات در كارنامه هاي اصلي و گواهينامه هاي موقت دانش آموزان

۱۴- نظارت بر كار و فعاليت مستخدمين سرايدار نگهبان و ديگر عوامل خدماتي آموزشگاه

۱۵- انجام كليه امور آموزشگاه در غياب رئيس آموزشگاه بر اساس اختيارات تفويض شده

۱۶- نظارت و مراقبت برامور مربوط به بايگاني و معرفي دانش آموزان سال آخر براي امتحانات نهايي 

۱۷- انجام ساير امور اجرايي عندالزوم

  

شرح وظایف معاونین آموزشی,شرح وظایف معاونین آموزشی مدارس,شرح وظایف معاونین آموزشی مدارس ابتدایی,...
نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : شنبه 6 آذر 1395 ساعت: 0:54